logo.png
nl | uk
welkom wat is osteopathie contact behandelingsindicaties preventie behandeling media
WAT IS OSTEOPATHIE?

Osteopathie is een geneeswijze die in de negentiende eeuw door Dr. A.T. Still in de U.S.A. ontdekt werd. De principes
van de osteopathie zijn gebaseerd op de logica van de toegepaste kennis van anatomie,
neurologie, fysiologie, embryologie en pathologie.Osteopathie is een manuele geneeswijze waarbij onderzoek en behandeling plaats vinden vanuit
een totaalbenadering van het lichaam. Hierbij wordt getracht het verstoorde evenwicht in het lichaam te herstellen.

De osteopathie werkt in drie deelgebieden:
1. het bewegingsapparaat (beenderen, gewrichten en spieren)
2. het orgaansysteem (inwendige organen met bloedvaten en lymfestelsel)
3. het craniosacrale systeem (verbinding schedel en heiligbeen)

Deze drie deelgebieden worden manueel gecontroleerd op bewegingsverlies. Het uitgangspunt hierbij is dat het
lichaam een eenheid is. De drie genoemde systemen zijn daarbij onlosmakend met elkaar verbonden en be´nvloeden elkaar continu.

De behandeling bestaat uit het herstellen van de oorspronkelijke beweeglijkheid door middel van, meestal zachte,
manuele technieken. Van daaruit kan het natuurlijk genezingsproces weer plaats gaan vinden.
Copyright Suzy Everts - Designed by PnP Solutions